4.01.2019 ავტორი: roma 3 589

9 რამ, რასაც ყველა ქალი მალავს!


თუ გო­გო­ნებს ამ ჩა­მო­ნათ­ვალს წა­რუდ­გენთ, არ­ცერ­თი მათ­გა­ნი არ აღი­ა­რებს არ­ცერთ პუნ­ქტს. თუმ­ცა ყვე­ლა ქალი აკე­თებს ამას...

1. პირ­ველ პა­ე­მან­ზე სექ­სით კავ­დე­ბა, სხვა­თა შო­რის, ეს არ­ცთუ კარ­გი ქმე­დე­ბაა. ის მიხ­ვდა, რომ სე­რი­ო­ზუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა არ გა­მო­უ­ვი­და, მაგ­რამ ცხვარს მა­ტყლს მა­ინც წა­ვაგ­ლე­ჯო - რომ არა­ვის ეწყი­ნოს, ან­და­ზა გა­და­ვა­კე­თეთ.

2. პარტნი­ო­რის ტე­ლე­ფონ­ში შე­ტყო­ბი­ნე­ბებს ამოწ­მებს. ადრე თუ გვი­ან, ყვე­ლა­ზე პა­ტი­ო­სა­ნი გო­გო­ნაც აფეთ­ქდე­ბა. იქ­ნებ ჰორ­მო­ნე­ბის ბრა­ლია, რო­მე­ლიც გა­მუდ­მე­ბით ყურ­ში ჩას­ჩურ­ჩუ­ლებს, რომ ეს გა­ა­კე­თოს.

3. შარ­დავს შხა­პის მი­ღე­ბი­სას, გე­გო­ნათ თქვენ ერ­თა­დერ­თი იყა­ვით?

4. შე­ის­წავ­ლის ქრო­ნი­კას და ათ­ვა­ლი­ე­რებს ყო­ფი­ლი პარტნი­ო­რის მე­ო­რე ცოლს, უფ­როს დას ან სხვა ადა­მი­ა­ნებს, ვის­თა­ნაც მხო­ლოდ შუ­ა­მავ­ლო­ბი­თი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვს.

5. მან­ქა­ნა­ში სევ­დი­ა­ნი მუ­სი­კის მოს­მე­ნი­სას ტი­რის და კი­დევ უფრო უკე­თე­სია, თუ ფან­ჯა­რა­ში წვიმს, წვე­თე­ბი მი­ნებ­ზე ჩა­მო­ე­დი­ნე­ბა და სა­დღაც შო­რი­დან ჯე­იმს ბლან­ტის ხმაც მო­ის­მის... რა სევ­დი­ა­ნია ცხოვ­რე­ბა და ა.შ.

6. წარ­მო­იდ­გენს, რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ფეხ­მძი­მო­ბა­ში, ბე­რავს მუ­ცელს, ტან­საც­მელ­ში ბა­ლიშს იტე­ნის.

7. ფე­ხის პარსვას იმ­დენ­ჯერ გა­და­დებს, რამ­დე­ნიც შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

8. გეგ­მავს წარ­მო­სახ­ვით ქორ­წილს.

9. ორ­გაზ­მის იმი­ტა­ცი­ას აკე­თებს, შემ­დეგ კი გარ­წმუ­ნებთ, რომ თქვენ­თან თა­ვის მოჩ­ვე­ნე­ბა არას­დროს დას­ჭირ­ვე­ბია.

ახალი