3.01.2019 ავტორი: kaxa 2 914

ეკა ბესელია “ირაკლი კობახიძეზე ნაწყენია იცოდა, რომ არ ვიქნებოდი დღეს საქართველოში და ეს შეგნებულად

ესმივლინებაარისსამსახურებრივი,ხელიირაკლიკობახიძემმოაწერა,შესაბამისად,მანიცოდა,რომმეარვიქნებოდიდღესსაქართველოშიდაარმინდავიფიქრო,რომესშეგნებულადდაიგეგმაამდროს.იმიტომ,რომთუმემეხებასაკითხი,მაშინეთიკურია,რომმევესწრებოდე.თუსაუბარიაიმაზე,რატომგავაკეთეგანცხადებაგადადგომისთაობაზე,მევფიქრობ,საზოგადოებაიმსახურებსელემენტარულპატივისცემას,აუხსნა,რატომიღებსპოლიტიკურითანამდებობისპირიწასვლისთაობაზეგადაწყვეტილებას.პირიქით,მაქვსსამდურავი,რომრამდენიმეჩვენმაკოლეგამდაარღვიასწორედისწესი,რაზეცსაუბრობენსაჯაროდ,რომარშეიძლებაგუნდისწევრებისკრიტიკაოხანაშვილი,კილაძე,ასევეპარლამენტისთავმჯდომარე,რომელმაცგანაცხადა,რომარიყოჩემიმოტივისახსნასიმართლე.ისიყოთავდამსხმელისროლშიდამევარმოპასუხისროლში,მაგრამარვაპირებგავჩუმდე,როცავხედავცილისმწამებლურგანცხადებებს”- ეკა ბესელია

მეტრონომი


ახალი